Bilder, teman och kategorisering

 I ett hav av bilder, råder det kaos.

Med olika teman och kategorier (namngivna grupperingar) har jag försökt skapa någon form av struktur i mina oceaner av bilder. Det kan vara så enkla som färg (blå röd svart/vit) eller mer komplexa som ”Tillsammans” eller ”Titta upp” När jag granskar mina foton kan jag oftast tematisera bilderna rent intuitivt. Temat ”Cyklar” är däremot högst medvetet skapat och fullföljt; jag ville börja med Instagram och funderade på vad jag ville fotografera och publicera. Jag såg en cykel och tyckte att ”cyklar är väl ett bra tema!”

620 (and counting) cyklar senare har jag inte tröttnat, utan blir bara mer och mer  intresserad av hur jag skall kunna förnya och variera temat.  Om jag från början fotograferade cyklar och cykeldelar rakt upp och ner, så handlar det idag mera om att fotografera cyklar i ett sammanhang eller en särskild miljö. Till exempel: Var finns cyklar? Jo, ofta lutade mot ett träd eller en lyktstolpe, men hur variera dessa bilder utan att slentrianmässigt fånga ”cykel-mot-träd” där trädet bildmässigt kapar cykeln i två delar. Jag har redan tagit rätt många bilder där ett träd eller en lyktstolpe visuellt delar cykeln i två halvor, och det var när jag granskade dessa bilder som jag kunde tydliggöra ”träd-klyver-cykel”-problematiken och fundera över varför jag fotograferat så.

Ett annan del i temat har varit idén att ta ett foto om dagen, projektet har hållit på i ett och halvt år nu. Den generösa tidsrymden ger en helt annat tid för reflektion över motivet än om jag hade sprungit runt och fotograferat 200 cyklar på en vecka.

För att se, så behöver jag först betrakta! 

Portfölj

Teman

Utställningar

Offentliga verk