Titta upp!

image_pdf

 

Vad är det som finns däruppe. Titta upp handlar om att gå nära och fundera över vad som finns ovanför oss, både av en slump och av avsikt. Hur många hus och byggnader är det som har både intrikata och vackra utsmyckningar som ligger utanför vårt synfält och som vi inte ser om vi inte söker dem. En rent personlig reflektion är att det tycks mig som om den utsmyckning som kräver lite mer tittande för att ses, är på väg att försvinna.

Vi har kanske inte längre tid att stanna upp och titta efter vad som finns utanför det vårt absolut närmaste synfält och därför så finns det inte längre någon anledning att lägga pengar på denna typ av arkitektonisk utsmyckning.

Även om jag letar, så är de flesta av bilderna i Titta upp, snappshots av vad jag hittat ovanför mitt huvud i stunden.
Titta upp är, nästan alltid, fotograferade med vidvinkel och lite vridet perspektiv.